Amsterdam,
18
november
2016
|
17:09
Europe/Amsterdam

Kinderreumatoloog professor Wietze Kuis geridderd tijdens 90-jarig jubileum Reumafonds

Kinderreumatoloog professor Wietse Kuis (Wilhelmina Kinderziekenhuis) is tijdens de jubileumbijeenkomst van het 90-jarige Reumafonds geridderd. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Hij krijgt de onderscheiding met name voor zijn bijdrage aan de verbeterde behandeling van jeugdreuma.

Professor Kuis is een pionier in de kinderreumatologie. Hij was de eerste reumatoloog die succesvol beenmergtransplantaties uitvoerde bij kinderen met jeugdreuma. Hij heeft als kinderreumatoloog en hoogleraar Kindergeneeskunde in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) veel verbeterd in de behandeling van kinderen met ernstige vormen van jeugdreuma.

Eerste beenmergtransplantaties voor kinderen met jeugdreuma
Naast de beenmergtransplantatie die het immuunsysteem van patiëntjes moest ‘resetten’, initieerde Wietze Kuis vernieuwingen inde zorg voor patiënten, onderwijs en onderzoek. Hij zette een kinderkliniek op die nationaal en internationaal zeer hoog aangeschreven staan.

Van onschatbare waarde voor het leven van reumapatiëntjes
Lodewijk Ridderbos, directeur Reumafonds: 'Elk jaar komen er in Nederland zo'n 300 nieuwe kinderen met jeugdreuma bij. Zij zijn vaak ernstig ziek en krijgen zware medicijnen, vaak met veel bijwerkingen. Professor Kuis is van onschatbare waarde geweest voor de medische vooruitgang, waardoor het leven van deze jonge patiëntjes aanzienlijk is verbeterd. Daarnaast heeft hij zich vele jaren meerdere dagdelen per maand belangeloos en vrijwillig ingezet voor het Reumafonds.

Vrijwilligers Reumafonds ook koninklijk onderscheiden
Professor Kuis is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw geworden. De onderscheiding is op 18 november uitgereikt tijdens de jubileumbijeenkomst van het Reumafonds. Naast voor Wietse Kuis waren er ook koninklijke onderscheidingen voor mevrouw Atie van Schaagen-Van Noordennen en mevrouw Tineke van Zinderen Bakker-Sanders vanwege hun jarenlange vrijwillige inzet voor het Reumafonds. Mevrouw van Schaagen-van Noordennen en mevrouw van Zinderen Bakker-Sanders zetten zich respectievelijk al 25 en 51 jaar in als collectant, wijkhoofd en collecteorganisator voor het Reumafonds en leveren daarmee een ongekende bijdrage. Beiden werden Lid in de Orde van Oranje Nassau.