Amsterdam,
06
januari
2015
|
09:00
Europe/Amsterdam

Kwaliteitsregistratie Reumatoïde Artritis van start

Kwaliteitsregistratie reumatoïde artritis van start

Voor de behandeling van reumatoïde artritis is een landelijke kwaliteitsregistratie gestart. De NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) heeft het initiatief genomen samen met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), het Reumafonds en zorgverzekeraar Achmea deze kwaliteitsregistratie op te zetten. De kwaliteitsregistratie wordt stapsgewijs in de ziekenhuizen geïntroduceerd over een periode van twee jaar. Een kwaliteitsregistratie geeft inzicht in de kwaliteit van zorg en kan zo leiden tot verbetering daarvan. De informatie die beschikbaar komt, zet de patiënt centraal. Het betreft: de toegankelijkheid van de zorg, de bereikte patiëntresultaten zoals functionele status, ziekteactiviteit en medicatiebijwerkingen en de patiëntervaringen.

Reumatoïde Artritis Reumatoïde artritis (RA) is de meest voorkomende chronische gewrichtsontsteking. In 2011 waren in Nederland ongeveer 200.000 personen bekend met reumatoïde artritis; de prevalentie onder vrouwen is 1,5 keer groter dan onder mannen. De behandeling en verzorging van patiënten met reumatoïde artritis vindt voornamelijk plaats in de ziekenhuizen. Een goede voorbereiding en uitvoering van de behandeling vereist begeleiding en ondersteuning door reumatologen, gespecialiseerde verpleegkundigen en paramedici.

Krachtenbundeling De vier organisaties vinden elkaar in het opzetten van de Kwaliteitsregistratie Reumatoïde Artritis. Zowel de patiënten, de zorgaanbieders als de zorgverzekeraars vragen in toenemende mate om informatie over de kwaliteit van zorg. Het gezamenlijk optrekken bundelt de krachten en maakt de weg vrij voor innovatie. Gewerkt wordt aan het verlagen van de registratielast voor zorgaanbieders door vergelijkbare informatie in één keer aan diverse partijen af te geven; maar ook aan het vergroten van de validiteit en de betrouwbaarheid van de informatie. Om de kwaliteit van zorg te kunnen bewaken, verbeteren en verantwoorden is betrouwbare informatie over de kwaliteit van zorg cruciaal.

Meer info:
www.nfu.nl
www.nvr.nl
www.achmea.nl
www.reumafonds.nl