Amsterdam,
16
juni
2016
|
16:30
Europe/Amsterdam

Reumafonds bepleit zorgvuldigheid bij switchen van biologische medicijnen

Patiënten die overstappen op een biosimilar hebben recht op goede informatie en begeleiding van hun eigen reumatoloog of reumaverpleegkundige. Bovendien dienen de effecten van de overstap zorgvuldig gemonitord te worden, en willen patiënten niet te vaak wisselen van medicijn.

Biosimilars positieve ontwikkeling
De komende jaren vervallen patenten op verschillende, originele biologische geneesmiddelen tegen reuma, oftewel biologicals. Door de alternatieven, de zogenaamde biosimilars, dalen naar verwachting de prijzen van biologische geneesmiddelen en blijven deze toegankelijk voor nieuwe patiënten. Patiënten die nu al biologische geneesmiddelen gebruiken, kunnen van hun ziekenhuis te horen krijgen dat zij op de goedkopere variant overstappen. Het Reumafonds vindt dat deze overgang zorgvuldige begeleiding verdient.

Goede informatie, begeleiding en monitoring van patiënten
Zo moet iedere reumapatiënt in elk ziekenhuis in Nederland ervan op aan kunnen goede informatie te krijgen en goede begeleiding vooraf en tijdens het switchen. 'Alle patiënten moeten voor vragen en begeleiding terecht kunnen bij hun behandelend arts en/of reumaverpleegkundige in het ziekenhuis', zegt Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen bij het Reumafonds. 'Daarnaast vindt het Reumafonds het belangrijk dat zorgvuldige monitoring plaatsvindt, juist omdat patiënten deze middelen zelf thuis injecteren. Dit vraagt van reumatologen en reumaverpleegkundigen extra tijd en aandacht'.

Overstap naar ander biologisch medicijn kan niet elk jaar
De komende jaren komen veel biosimilars voor biologische reumamedicijnen op de markt. 'Jaarlijks onderhandelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars met fabrikanten over medicijnen', zegt De Jong. 'Veranderen van medicatie kan voor patiënten belastend zijn. We moeten ervoor waken dat patiënten volgend jaar opnieuw moeten switchen als dan een ander medicijn goedkoper is.'