Amsterdam,
17
januari
2018
|
10:53
Europe/Amsterdam

Video's helpen bij de behandeling door fysiotherapeut

Een onderzoek, mede gefinancierd door het Reumafonds, moet helpen om de dagelijkse beperkingen van mensen met heup-of knieartrose beter te behandelen. Er is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld met voorbeeldvideo's. Patiënten kunnen in de videovragenlijst aangeven hoe zij dagelijkse dingen zoals opstaan uit een stoel of traplopen precies uitvoeren. ‘Met goed inzicht in de beperkingen kun je samen met de fysiotherapeut werken aan verbetering’, zegt onderzoeker dr. Wilfred Peter.

Wilfred Peter is fysiotherapeut en wetenschappelijk onderzoeker bij Reade in Amsterdam. Hij heeft de videovragenlijst samen met mensen met knie- en heupartrose ontwikkeld.

Dr. Peter, waarom is de videovragenlijst er gekomen?
‘Als fysiotherapeut heb je nu twee manieren om bij mensen met heup- of knieartrose te weten te komen wat ze wel en niet kunnen en dus hoe sterk ze beperkt zijn. Je kunt mensen een vragenlijst op papier laten invullen of je kunt lichamelijke tests – zoals loop- en spierkrachttestjes – met de patiënt doen. Aan beide tests zitten voor- maar ook nadelen, en kunnen soms een verkeerd beeld geven.'

Waardoor geven de bestaande tests soms een verkeerd beeld?
‘Bij de lichamelijke tests blijkt vaak dat mensen te veel hun best doen. Ze zijn te fanatiek bij de looptest of bij krachtmetingen. Die testjes geven dan niet goed weer wat een patiënt in de praktijk van alle dag doet.'

'Bij een vragenlijst op papier kunnen mensen de vraag anders interpreteren. Ze stellen zich iets anders voor bij een dagelijkse beweging of activiteit dan wat er bedoeld wordt. Ook weten we uit onderzoek dat mensen zich bij de vragenlijst laten beïnvloeden door de pijn of moeheid die ze ervaren. Dat is heel logisch, maar het is anders dan aangeven wat daadwerkelijk je wel of niet doet.’

Hoe zijn deze problemen opgelost in de nieuwe test?
‘In de nieuwe videovragenlijst gebruiken we video-animaties. Bij elke soort dagelijkse handeling of beweging, dus bijvoorbeeld lopen, traplopen of opstaan, kies je de video die jouw manier van doen het beste weergeeft. Per activiteit zijn er 4 à 5 video’s waaruit je kunt kiezen en er is altijd wel een die in de buurt komt van hoe jij het doet. Zo krijgen we een realistisch beeld je beperkingen in activiteiten door de artrose.’

De videovragenlijst is samen met patiënten ontwikkeld. Hoe is dat gegaan?
‘We hebben eerst met 2 groepen patiënten, mensen met heup- en met knieartrose, de lijst van dagelijkse activiteiten vastgesteld. De videovragenlijst bestaat nu uit 17 dagelijkse activiteiten waarin mensen beperkingen ervaren. Patiënten hebben ons ook uitgelegd hoe zij deze activiteiten uitvoeren. Hoe iemand precies opstaat, om een voorbeeld te geven, hangt af van zijn of haar beperkingen. Zo zijn de 4 of 5 verschillende video’s per dagelijkse activiteit ontstaan.’

‘Uiteindelijk hebben we bij patiënten – die de videovragenlijst hadden ingevuld – nagemeten hoe ze daadwerkelijk in de praktijk de bewegingen uitvoerden. Dat deden we in hun eigen huis. Hieruit bleek dat de videovragenlijst wetenschappelijk betrouwbaar is. Hij lijkt goed de werkelijke beperkingen weer te geven.’

Hoe wordt de nieuwe videovragenlijst nu ingezet?
‘Fysiotherapeuten kunnen de vragenlijst vanaf nu gebruiken bij patiënten. Dat is belangrijk, want hoe beter de fysiotherapeut van zijn patiënt weet hoe het zit met de beperkingen door heup- en knieartrose, hoe beter hij of zij patiënten kan helpen.’

Wilt u weten hoe het werkt?
Op https://myaaq.com kunt u zelf de videovragenlijst invullen.